Đóng Cửa Tránh Bão

Tình hình là Cốc nghe bảo có bão gì đó đang quét mấy nhà dịch truyện, nên thôi tạm đóng site tránh bão cái cho lành. Hẹn gặp lại độc giả thân yêu trong một ngày gần nhất.
  • tuphuongcoc@gmail.com