Có không giữ, mất đừng tìm

Chú Ngựa Nhỏ Qua Sông

小馬和他的媽媽住在小河邊。他過的很快樂,時光飛快地過去了。有一天,媽媽把小馬叫到身邊說:“小馬,你已經長大了,可以幫媽媽做事了。今天你把這袋糧食送到河對岸的村子裡去吧。”

小馬非常高興地答應了。他馱著糧食飛快地來到了小河邊。可是河上沒有橋,只能自己淌過去。可又不知道河水有多深呢?猶豫中的小馬一抬頭,看見了正在不遠處吃草的牛伯伯。小馬趕緊跑過去問到:“牛伯伯,您知道那河裡的水深不深呀?”

牛伯伯挺起他那高大的身體笑著說:“不深,不深。才到我的小腿。”

小馬高興地跑回河邊準備淌過河去。他剛一邁腿,忽然聽見一個聲音說:“小馬,小馬別下去,這河可深啦。”小馬低頭一看,原來是小松鼠。小松鼠翹著她漂亮的尾巴,睜著圓圓的眼睛,很認真地說:“前兩天我的一個夥伴不小心掉進了河裡,河水就把他捲走了。”

小馬一聽沒主意了。牛伯伯說河水淺,小松鼠說河水深,這可怎麼辦呀?只好回去問媽媽。馬媽媽老遠地就看見小馬低著頭馱著糧食又回來了。心想他一定是遇到困難了,就迎過去問小馬。小馬哭著把牛伯伯和小松鼠的話告訴了媽媽。媽媽安慰小馬說:“沒關係,咱們一起去看看吧。”小馬和媽媽又一次來到河邊,媽媽讓小馬自己去試探一下河水有多深。小馬小心地試探著,一步一步地淌過了河。噢,他明白了,河水既沒有牛伯伯說的那麼淺,也沒有小松鼠說的那麼深。只有自己親自試過才知道。

————————————-

Xiǎo mǎ hé tā de māmā zhù zài xiǎo hé biān. Tāguò de hěn kuàilè, shíguāng fēikuài de guòqùle. Yǒu yītiān, māmā bǎ xiǎo mǎ jiào dào shēnbiān shuō:“Xiǎo mǎ, nǐ yǐjīng zhǎngdàle, kěyǐ bāng māmā zuòshìle. Jīntiān nǐ bǎ zhè dài liángshí sòng dào hé duì’àn de cūnzi lǐ qù ba.”

Xiǎo mǎ fēicháng gāoxìng de dāyìngle. Tā tuózhe liángshí fēikuài de lái dàole xiǎo hé biān. Kěshì héshàng méiyǒu qiáo, zhǐ néng zìjǐ tǎng guòqù. Kě yòu bù zhīdào héshuǐ yǒu duō shēn ne? Yóuyù zhōng de xiǎo mǎ yī táitóu, kànjiànle zhèngzài bù yuǎn chù chī cǎo de niú bóbo. Xiǎo mǎ gǎnjǐn pǎo guòqù wèn dào:“Niú bóbo, nín zhīdào nà hé lǐ de shuǐshēn bù shēn ya?”

Niú bóbo tǐng qǐ tā nà gāodà de shēntǐ xiàozhe shuō:“Bù shēn, bù shēn. Cái dào wǒ de xiǎotuǐ.”

Xiǎo mǎ gāoxìng de pǎo huí hé biān zhǔnbèi tǎngguò hé qù. Tā gāngyī mài tuǐ, hūrán tīngjiàn yīgè shēngyīn shuō:“Xiǎo mǎ, xiǎo mǎ bié xiàqù, zhè hé kě shēn la.” Xiǎo mǎ dītóu yī kàn, yuánlái shì xiǎo sōngshǔ. Xiǎo sōngshǔ qiàozhe tā piàoliang de wěibā, zhēngzhe yuán yuán de yǎnjīng, hěn rènzhēn dì shuō:“Qián liǎng tiān wǒ de yīgè huǒbàn bù xiǎoxīn diào jìnle hé lǐ, héshuǐ jiù bǎ tā juǎn zǒule.”

Xiǎo mǎ yī tīng méi zhǔyìle. Niú bóbo shuō héshuǐ qiǎn, xiǎo sōngshǔ shuō héshuǐ shēn, zhè kě zěnme bàn ya? Zhǐhǎo huíqù wèn māmā. Mǎ māmā lǎo yuǎndì jiù kànjiàn xiǎo mǎ dīzhe tóu tuózhe liángshí yòu huíláile. Xīn xiǎng tā yīdìng shì yù dào kùnnánle, jiù yíng guòqù wèn xiǎo mǎ. Xiǎo mǎ kūzhe bǎ niú bóbo hé xiǎo sōngshǔ dehuà gàosùle māmā. Māmā ānwèi xiǎo mǎ shuō:“Méiguānxì, zánmen yīqǐ qù kàn kàn ba.” Xiǎo mǎ hé māmā yòu yīcì lái dào hé biān, māmā ràng xiǎo mǎ zìjǐ qù shìtàn yīxià héshuǐ yǒu duō shēn. Xiǎo mǎ xiǎoxīn dì shìtànzhe, yībù yībù de tǎngguòle hé. Ō, tā míngbáile, héshuǐ jì méiyǒu niú bóbo shuō dì nàme qiǎn, yě méiyǒu xiǎo sōngshǔ shuō dì nàme shēn. Zhǐyǒu zìjǐ qīnzì shìguò cái zhīdào.

————————————-

Tiểu Mã và mẹ cậu sống bên cạnh một con sông nhỏ. Cậu sống rất vui vẻ, thời gian trôi qua thật nhanh. Một ngày nọ, mẹ gọi Tiểu Mã đến bên cạnh nói: “Tiểu Mã, con đã lớn rồi, có thể giúp mẹ việc được rồi. Hôm nay con đưa túi lương thực này đến thôn ở bờ sông đối diện nhé.”

Tiểu Mã cực kỳ vui vẻ nhận lời. Cậu thồ túi lương thực phi nhanh bên bên dòng sông nhỏ. Nhưng mà trên sông không có cầu, chỉ có thể tự mình lội qua. Nhưng lại không biết nước sông sâu thế nào? Tiểu Mã trong lúc do dự vừa ngẩng đầu lên liền thấy bà bò đang ăn cỏ cách đó không xa. Tiểu Mã vội vàng chạy qua hỏi: “Bà ơi, bà có biết nước ở sông này sâu hay không vậy?”

Bà bò đánh giá thân hình cao lớn của cậu rồi cười nói: “Không sâu. Không sâu. Chỉ đến mắt cá chân của bà thôi.”

Tiểu Mã vui vẻ chạy trở về bên sông chuẩn bị lội qua. Cậu vừa tính bước xuống đột nhiên nghe thấy một giọng nói: “Tiểu Mã, Tiểu Mã, đừng xuống, con sông này sâu lắm.” Tiểu Mã cúi đầu nhìn, hóa ra là bạn sóc nhỏ. Bạn sóc nhỏ vểnh cái đuôi xinh đẹp của mình lên, giương đôi mắt tròn xoe, rất thật tình nói: “Hai hôm trước bạn của tớ không cẩn thận bị rớt xuống sông, nước sông liền cuốn cậu ấy đi rồi.”

Tiểu Mã vừa nghe đã không còn chủ ý nữa. Bà bò nói nước sông cạn, bạn sóc nhỏ nói sông sâu, vậy phải làm sao đây? Chỉ đành quay về hỏi mẹ. Ngựa mẹ từ xa đã nhìn thấy Tiểu Mã cúi đầu thồ lương thực về. Trong lòng nghĩ cậu nhất định đã gặp phải khó khăn gì rồi, liền ra đón, hỏi Tiểu Mã. Tiểu Mã khóc rồi kể lời của bà bò và bạn sóc nhỏ cho mẹ nghe. Mẹ an ủi Tiểu Mã nói: “Không sao, chúng ta đi xem xem nào.”

Tiểu Mã và mẹ lại một lần nữa đến bên sông, mẹ để Tiểu Mã tự đi thử xem sông sâu thế nào. Tiểu Mã cẩn thận thử, từng bước từng bước lội qua sông. Aiz, cậu hiểu rồi, nước sông mặc dù không nông như bà bò nói cũng không sâu như bạn sóc nhỏ nói. Chỉ có tự mình đích thân xem thử mới biết được.

 

Nguồn: chinesereadingpractice

 
^^