Có không giữ, mất đừng tìm
^^
%d bloggers like this: